Informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania epidemii