Informacja dla Uczniów i Rodziców  o zasadach kształcenia na odległość.

Informujmy, że od 27 kwietnia także do nauki zdalnej obowiązuje plan lekcji , który zamieszczony jest w Librusie. Do potrzeb nauczania zdalnego określono maksymalną ilość minut pracy ucznia przy komputerze na danym przedmiocie.
Informacja dla rodziców i nowy plan lekcji dla uczniów zamieszczone zostaną jutro na stronie internetowej szkoły.
Poniżej plan:

W celu realizowania kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje e-dziennik LIBRUS:

 1. – uczniowie klas IV – VIII samodzielnie korzystają  z  aplikacji LIBRUS poprzez udostępnione im indywidualne hasła,
  – uczniowie klas I – III i ich rodzice otrzymują niezbędne informacje, zakres treści do realizacji poprzez logowanie do e-dziennika z wykorzystaniem udostępnionych haseł.
 1. Uczniowie o utrudnionym dostępie do komputera mają możliwość odbierania materiałów ze szkoły poprzez:
  – messenger
  – portal społecznościowy
  – kontakty telefoniczne.
 1. Problemy z utrudnionym dostępem do informacji uczniowie lub rodzice przekazują głównie wychowawcom klas lub pedagogom szkolnym:
  – mgr Bernadetta Polewka
  – mgr Dorota Król
  – mgr Edyta Starzec-Sobieszkoda
 1. Problemy związane z zagubieniem hasła, obsługą e-dziennika należy kierować do Pana Wojciecha Pułki, do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 2. Do godz. 8.50 uczniowie w formie elektronicznej /LIBRUS/ otrzymują  materiały niezbędne do realizacji zajęć. Materiały obejmują przedmioty określone w obowiązującym, zmienionym na czas zdalnego nauczania  planie lekcji w danym dniu. Przy występujących problemach technicznych nauczyciele mogą wysyłać uczniom materiały na cały tydzień. W materiałach  nauczyciele wskażą termin ich realizacji.
 3. Maksymalny czas pracy uczniów przy komputerze nie może przekroczyć w każdym dniu
  – w klasach I-III –   90 minut łącznie
  – w klasach IV – VI – 135 minut łącznie
  – w klasach VII-VIII – 180 minut łącznie
 1. Ograniczony czas pracy przy komputerze nie zwalnia ich z samodzielnej aktywności w domu:  praca z podręcznikiem,  z ćwiczeniami, czytanie lektur, prace plastyczne itp.
 2. Uczniom pozostawia się wybór kolejności realizacji przedmiotów w danym dniu.
 3. Uczniowie w każdym dniu wykonują zlecone zadania przez nauczycieli. Nauczyciele wskazują również uczniom zadania, które będą przez nich oceniane. Określają termin i sposób ich przesłania. Obowiązkiem  ucznia jest wykonanie  wskazanych zadań  oraz odesłanie w terminie wyznaczonym  przez nauczycieli.
 4. Uczniowie będą otrzymywać informację zwrotną od nauczycieli o uzyskanych ocenach w terminie do 7-u dni.
 5. Zalecana jest aktywność fizyczna uczniów w przerwach między realizacją poszczególnych przedmiotów, zgodnie z zestawami ćwiczeń udostępnianych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 6. Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami utrzymany będzie poprzez LIBRUS. Uczniowie i rodzice kontaktują się z nauczycielami w godzinach ich pracy określonych  w planie czasu pracy nauczycieli. Nauczyciele pozostają wówczas do ich dyspozycji, udzielają odpowiedzi na pytania.  Rozwiązanie problemów kierowanych do nich, w pozostałych godzinach udzielane są   w terminie do następnego dnia.

           W celu doskonalenia funkcjonowania kształcenia uczniów na odległość uwagi proszę zgłaszać wychowawcom klas wykorzystując profil LIBRUS lub Dyrekcji szkoły poprzez pocztę elektroniczną.

Anna Mirek