„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

            13 października 2021 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto polskiej szkoły, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi. Uroczystości rozpoczął przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Jakub Silezin, który przywitał zgromadzonych na uroczystości. Obchodom Dnia Edukacji Narodowej towarzyszył Poczet Sztandarowy Szkoły, zgodnie z przyjętym ceremoniałem odśpiewano Hymn Państwowy oraz Pieśń Szkoły. Dyrektor Szkoły Podstawowej mgr Renata Marzec złożyła uczniom i nauczycielom serdeczne życzenia oraz wręczyła Nagrody Dyrektora za wyróżniająca pracę. Milena Szlachetka i Jakub Silezin podziękowali wszystkim nauczycielom za przekazywaną wiedzę i trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Akademię uświetniły utwory muzyczne w interpretacji Magdaleny Hobot oraz duetu Zuzanny Szewczyk i Ewy Sołtys. Dzień Edukacji Narodowej to okazja, aby przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają talenty, pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań, są współautorami uczniowskich sukcesów. Samorząd Uczniowski przedstawił historię oświaty w Polsce od czasów najdawniejszych do współczesności. W inscenizacji pojawiły się najważniejsze postaci, które przyczyniły się do rozwoju polskiej oświaty.
Nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy!