Uroczystość pasowania na uczniów klas pierwszych  jest włączona na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Stanowi ona wyjątkowe przeżycie nie tylko dla samych dzieci, ale także ich rodziców, nauczycieli, wychowawców, a także starszych kolegów i koleżanek.
To właśnie dzień 14 października  2021r. pozostanie dla uczniów klas pierwszych niezapomnianym! W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, uczniowie klas pierwszych uroczyście przyrzekali:
„Starać się być dobrym i uczciwym.
Uczyć się tego, co piękne i mądre.
Wypełniać swoje obowiązki i pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy.
Szanować swoich nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego.
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.
Dbać o dobre imię Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku
Pamiętać o wartościach naszego Patrona – ks. Jana Twardowskiego.
Kochać moją Ojczyznę – Polskę i służyć jej prawym postępowaniem”,
Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły mgr Renata Marzec dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.
W końcowej odsłonie uroczystego spotkania pierwszoklasiści zaprezentowali swe umiejętności w
zakresie śpiewu i recytacji. Nasz Patron ks. Jan Twardowski powiedział, że „Jeżeli będziemy stawali się coraz lepsi, będziemy wokół siebie zauważać coraz więcej dobra”. W słowach podziękowania uczniowie podkreślili chęć do rozwoju, zdobywania wiedzy, świadomość czekającej ich ciężkiej pracy. Pani Dyrektor Renata Marzec wręczyła uczniom klas pierwszych dyplomy, legitymacje i pamiątkowe książeczki.
Mamy nadzieję, że lata spędzone w murach naszej Szkoły będą dla uczniów klas pierwszych czasem szczególnym, który zaowocuje wieloma sukcesami w przyszłości.