1. Cel konkursu:

– Przybliżenie postaci patrona Szkoły  Podstawowej w Jaworniku.
– Zdobywanie wiedzy o życiu i twórczości księdza – poety.
– Odkrywanie w poezji ks. Jana Twardowskiego cennych wartości.
– Kształtowanie wrażliwości na piękno poezji polskiej.
– Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia.

 1. Zasady uczestnictwa:

     –    Konkurs wiedzy dla klas 4-8 odbywa się w dwóch etapach:

 • Do pierwszego etapu uczniowie przygotowują się z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, zakładka konkursy – „Kalendarium życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego”
  –     Na podsumowanie pierwszego etapu uczniowie będą rozwiązywać  test pisemny
   w dniu 1 lutego 2022,
  –     W drugim etapie weźmie udział sześciu uczniów, którzy zdobyli największą  ilość punktów w teście pisemnym,
  –     Drugi etap zostanie przeprowadzony podczas uroczystej Akademii w dniu Święta Patrona,
  –     Drugi etap odbędzie się  na zasadach telewizyjnego turnieju „Giganci historii – walka o tron”. Uczestnicy II etapu zostaną zapoznani z zasadami obowiązującymi w grze o tron oraz  zdobyciem tytułu „Giganta wiedzy o patronie”.
 • Do drugiego etapu obowiązuje dodatkowo zapoznanie się  z wywiadem „Rozmowa z księdzem Twardowskim” Heleny Zaworskiej str. 7-30 (Wiara dziecięca) oraz z utworami patrona ks. Jana Twardowskiego:
  Wiersze: „Do moich uczniów”, „List do Matki Boskiej”, „W niebie”, „Czekanie”                 
  Opowiadania: „ O uśmiechu”, „O zegarach”, „Kąpiel”, „Zimą”, „O tęsknocie i listach z wakacji”, „Po lekcjach”
 1. Nagrody:
  – Triumfator Konkursu otrzyma tytuł „Giganta wiedzy o patronie” i zasiądzie  na tronie specjalnie przygotowanym dla zwycięzcy.
 • Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane specjalnymi nagrodami, niespodziankami P. Dyrektor
 • Wszyscy finaliści (miejsca od 1 do 3 oraz pozostali trzej uczestnicy finału) otrzymają szóstki (oceny cząstkowe) z j. polskiego.