Jednym z priorytetów szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Służą temu ankiety, pogadanki, prelekcje. Codziennie uczymy się, jak być dobrym, życzliwym i kulturalnym, pamiętając
o starym polskim przysłowiu: „Jak cię widzą, tak cię piszą”.

Problem kultury na co dzień wpisany jest w Program Wychowawczy Szkoły, tematykę godzin wychowawczych, realizowane projekty i innowacje. Społeczność uczniowska miała także możliwość zapoznania się z Abecadłem kultury i savoir-vivre eksponowanym na szkolnej gazetce. I tak, rozpoczynając od litery A, pod którą kryło się hasło agresja, poprzez kolejne litery alfabetu uczniowie przypominali sobie, czym jest dyskrecja, dyskryminacja, elegancja, higiena, gafa, fair play, kłanianie się, czy choćby tak proste słowa jak: proszę, przepraszam, dziękuję.

Chcemy nauczyć młodych ludzi, że miły gest i krótkie zdanie np.: „Dobrze, że jesteś”, wypowiadane tak po prostu, mogą rozjaśnić każdy dzień. Słowa mają moc…