W dniach 12 oraz 13 maja uczniowie klasy trzeciej przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT), który ma na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Sprawdzian zewnętrzny bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów i składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej przyrodniczej. Dostarcza także informacji o pracy uczniów w zakresie kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Życzymy uczniom jak najlepszych wyników na sprawdzianie.