Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku informuje, że Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24, 25, 26 maja 2022 r. Wyżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Renata Marzec
Dyrektor Szkoły