W dniu 19 maja przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku przeprowadzili pogadankę dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Jaworniku dotyczącą zagrożeń pożarowych oraz udzielania pierwszej pomocy. W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom, na czym polega ich praca. Zaprezentowali sprzęt ratowniczy oraz omówili w jaki sposób należy przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową z zastosowaniem defibrylatora zewnętrznego AED. Uczniowie mieli okazję wykorzystać cenne informacje podczas samodzielnego wykonania masażu serca na fantomie, a także bandażowania ran otwartych.
Ogromne zainteresowanie, zwłaszcza wśród młodszych uczniów, wzbudziło zwiedzanie strażackiego wozu. Dzieci mogły wejść do samochodu, dowiedzieć się do czego służą poszczególne elementy wyposażenia i przez chwilę poczuć się jak prawdziwi strażacy podczas akcji.
Dzięki spotkaniu z uczniowie utrwalili wiadomości na temat bezpiecznych zachowań, zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu oraz udzielania pierwszej pomocy.
Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku  za przeprowadzenie pogadanki.