W dniu 17 października uczniowie klasy 4a wzięli udział w warsztatach ekologicznych organizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Wodnej i Kanalizacji przy współpracy Gminy Myślenice pt. “Woda w przyrodzie”.
Podczas warsztatów tematem przewodnim była otaczająca nas woda, bez której życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Uczniowie mieli okazję oglądnąć film, w którym omówiono rolę i właściwości wody oraz konieczność dbania o jej zasoby, także podczas wykonywania codziennych czynności. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak nieodzowna do życia roślin, zwierząt i ludzi jest woda oraz jaką drogę i jakie procesy musi przejść, zanim pojawi się w kranie.
Druga część zajęć polegała na pracy grupowej uczniów, którzy podzieleni zostali  na drużyny. Układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek oraz odpowiedzi na trudne pytania związane z tematyką zajęć,  pozwoliły na wyłonienie dwóch najlepszych grup, które nagrodzone zostały upominkami. Atmosfera rywalizacji, która towarzyszyła uczestnikom wywołała wiele emocji.
Dziękujemy Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Wodnej i Kanalizacji za tak cenną lekcję.