Jawornik, 26.10.2023 r

KOMUNIKAT:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) oraz opinią Rady Pedagogicznej – Uchwała Nr 30/2022/2023 i Opinią Rady Rodziców – Uchwała Nr 3-2023/2024, dni 2 i 3 listopada 2023 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W/w dniach Szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Uczniów wymagających opieki w dniach 2 i 3 listopada (czwartek i piątek) prosimy o zgłoszenie do wychowawcy klasy do 30 października.