W dniu 12 stycznia uczniowie klas IV-VIII brali udział w apelu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2023/2024, zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski. Udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, akcjach charytatywnych, zbiórkach, konkursach to dowody na wytężoną pracę uczniów i nauczycieli. Podczas apelu wyróżnieni zostali także uczniowie z poszczególnych klas, którzy uzyskali w tym półroczu średnią ocen 4,75 i powyżej oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe. Nasi wychowankowie godnie reprezentowali szkołę osiągając wiele sukcesów i zdobywając nagrody i wyróżnienia w różnorodnych konkursach na szczeblu gminnym. Apel był także okazją do wręczenia dyplomów oraz nagród w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski: rywalizacji na najciekawsze przebranie podczas Zabawy Andrzejkowej oraz Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Klasy z niecierpliwością czekały także na rozstrzygnięcie  konkursu na „Świąteczny wystrój okna”:
W kategorii klas I-III:
I miejsce – klasa IIIA
II miejsce – klasa  IIIB
III miejsce – klasa IIB
W kategorii klas IV-VIII:
I miejsce zajęły ex aequo:  klasy VA oraz VIB,
II miejsce – klasa IVA,
III miejsce – klasa VIA