Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla klas IV – VIII, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, odbył się w dniu 22 grudnia. Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Szkoły mgr Renata Marzec, Wicedyrektor mgr Piotr Antkiewicz oraz ks. mgr Łukasz Czarnik oceniając występy brała pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie tekstu, walory wokalne, muzykalność śpiewających oraz ogólne wrażenie artystyczne. Celem konkursu była popularyzacja kolęd i pastorałek, stworzenie świątecznej atmosfery oraz promocja młodych talentów.
Każda klasa przygotowała i zaprezentowała dwie kolędy lub pastorałki. W konkursie brali także udział chętni uczniowie, występując w duetach lub solo.
Komisja konkursowa w kategorii zespołów klasowych przyznała:
I miejsce – klasa IVB
II miejsce – klasa VA
III  miejsce – klasa VIIB

W kategorii solistów:
I miejsce – Amelia Chlipała 
II miejsce – Justyna Skóra 
III miejsce – Julia Bochenek