Zgonie z tradycją Szkoły Podstawowej w Jaworniku w czerwcu obchodzony był Dzień Patrona.
Uroczystość rozpoczęła się hymnem narodowym oraz pieśnią szkoły odśpiewanymi przez wszystkich uczniów w obecności pocztu sztandarowego, by oddać szacunek i uczcić pamięć patrona – ks. Jana Twardowskiego.
Uczniowie klas V – VII pod opieką mgr Magdaleny Skałki w programie artystycznym przypomnieli fragmenty biografii ks. Jana Twardowskiego oraz jego wzruszającą twórczość, co zachęciło do refleksji nad wartościami wyznawanymi przez “Księdza Jana od Biedronki”. Utwory muzyczne również nie szczędziły wzruszeń i wprawiały w zachwyt.
Uroczystość, w której udział brała cała społeczność szkolna  była idealną okazją  do rozstrzygnięcia i wręczenia nagród oraz dyplomów laureatom konkursów związanych z patronem . W konkursie wiedzy o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego, przeznaczonym dla uczniów klas IV-VIII, miejsce I zajął Jan Gaczoł z klasy IVA, miejsce II – Amelia Chlipała z klasy VIIB, miejsce III – Jagoda Tomal z klasy VIIB.
Dyrektor Szkoły – mgr Renata Marzec podziękowała uczniom  biorącym udział w obchodach Dnia Patrona za kultywowanie pamięci o życiu i twórczości wybitnego poety, przyjaciela najmłodszych.