Biblioteka szkolna zachęca uczniów do udziału w konkursach, których celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz promocja literatury i biblioteki :

  • „Biblioteczne zgadywanki” – konkurs polega na odgadnięciu przez uczniów hasła umieszczonego w bibliotece szkolnej. Od poniedziałku do piątku nauczyciel bibliotekarz wpisuje jedną literkę występującą w haśle.  Uczeń, który pierwszy odgadnie hasło otrzymuje uwagę pozytywną,
  •  „Cytaty z książek z naszej biblioteki” – w bibliotece szkolnej umieszczony jest cytat pochodzący z jednej z książek należących do księgozbioru. Konkurs polega na odgadnięciu tytułu i autora wybranego  fragmentu utworu literackiego. Uczniowie, którzy do końca roku szkolnego odgadną najwięcej autorów cytatu oraz książek, z których one pochodzą otrzymają nagrody oraz tytuł znawcy literatury  dla dzieci i młodzieży.

ODWIEDZAJ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ CODZIENNIE! ODGADNIJ HASŁO LUB CYTAT!

ZAPRASZAMY!!!