INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Oddział przedszkolny wznowi zajęcia edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci z dniem 11 maja 2020 r. (poniedziałek), po uzyskaniu pozytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myślenicach.
Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkola, Rodzice są zobowiązani do przekazania deklaracji dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola z dniem 11 maja 2020r. Należy przesłać ją wypełnioną na adres e-mail szkoły: sp.jawornik@interia.pl do dnia 5 maja 2020r. (wtorek) jako załącznik. Deklaracja będzie dostępna na stronie internetowej szkoły.
Możliwość otwarcia oddziału przedszkolnego dedykowana jest szczególnie tym Rodzicom, którzy ze względu na pracę, nie mają możliwości podejmować samodzielnie opieki nad dzieckiem.
Jednocześnie rodzice powinni być świadomi, że koronawirusy to wirusy, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi. Do zakażenia koronawirusem dochodzi drogą kropelkową oraz poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. Mając na uwadze zdrowie i dobro dzieci należy przyjąć, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dzieci, chroniącym przed zakażeniem, jest zapewnienie dzieciom opieki domowej. Rodzice samodzielnie podejmują decyzje dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID – 19.
Praca oddziału przedszkolnego będzie regulowana wewnętrznymi procedurami na czas epidemii, które m.in. będą warunkować przyjęcie dziecka do przedszkola. Wśród tych procedur należy wymienić:
– obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola tylko przez rodziców (brak takiej możliwości dla dziadków),
– prawo Dyrektora do odmowy przyjęcia dziecka z objawami chorobowymi na dyżur do przedszkola.