UWAGA ÓSMOKLASIŚCI! – KONSULTACJE

Od 25 maja 2020 r. w naszej szkole prowadzone są konsultacje dla uczniów kl. VIII. Uczniowie, zamierzający skorzystać z konsultacji, zobligowani są przynieść na pierwsze spotkanie pisemną zgodę rodziców i oświadczenie o stanie zdrowia (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły). Dwa dni przed podanym w harmonogramie terminie uczeń zobowiązany jest skontaktować się przez dziennik […]

100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II

100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II Wielkiego Papieża i Polaka. 18 maja 1920 roku urodził się w Wadowicach Karol, Józef (późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II) w rodzinie Emilii i Karola Wojtyłów. Najmłodszy Karol miał brata Edmunda i siostrę Olgę, która zmarła kilkanaście godzin po urodzeniu. W dzieciństwie chętnie uprawiał sport, często grał […]

Opłaty za czesne oraz wyżywienie w przedszkolu

Wracają opłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach i żłobku W związku z przywróceniem funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka na terenie Miasta i Gminy Myślenice informujemy, że przywrócony został także pobór opłat za czesne i wyżywienie dzieci. To fundusze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Pobieranie opłaty określonej w paragrafie drugim Uchwały Nr […]

Fundacja Tauron

Informujemy, że szkoła otrzymała środki pieniężne w formie darowizny od Fundacji Tauron z siedzibą w Katowicach. Uzyskana kwota została przeznaczona na zakup dwóch laptopów. Kolejni uczniowie mają możliwość skorzystania z zakupionego sprzętu, realizując kształcenie na odległość.