Autor spjawornik

Opłaty za czesne oraz wyżywienie w przedszkolu

Wracają opłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach i żłobku W związku z przywróceniem funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka na terenie Miasta i Gminy Myślenice informujemy, że przywrócony został także pobór opłat za…

Autor spjawornik

Fundacja Tauron

Informujemy, że szkoła otrzymała środki pieniężne w formie darowizny od Fundacji Tauron z siedzibą w Katowicach. Uzyskana kwota została przeznaczona na zakup dwóch laptopów. Kolejni uczniowie mają możliwość skorzystania z zakupionego sprzętu, realizując kształcenie na…

Autor spjawornik

Święto Konstytucji 3 Maja

Wyjątkowo w tym roku szkolnym nie odbyła się akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie wpisana w kalendarz szkolnych uroczystości Szkoły Podstawowej w Jaworniku, niemniej jednak  warto podkreślić znaczenie tego doniosłego wydarzenia w historii…

Autor spjawornik

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOOddział przedszkolny wznowi zajęcia edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci z dniem 11 maja 2020 r. (poniedziałek), po uzyskaniu pozytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w…

Autor spjawornik

WEEKEND MAJOWY

Kochani Uczniowie,przed nami długi majowy weekend, jak co roku,  oczekiwany z niecierpliwością. Podekscytowanie wzbudzają czekające nas rodzinne spotkania, wyjazdy i majówka. W tym roku będzie inaczej. Weekend spędzimy w domu, w gronie najbliższych osób, co…

Autor spjawornik

KONKURS NAJCIEKAWSZA OZDOBA WIELKANOCNA 2020

Bardzo dziękujemy Uczniom Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku z klas 0 – VIII wraz z Rodzinami za udział w Szkolnym Wielkanocnym Konkursie Plastycznym ,,NAJCIEKAWSZA  OZDOBA  WIELKANOCNA 2020”.  Oczekujcie na wyniki konkursu. Wszystkie przesłane…